Algemene (Bezorg)voorwaarden

INTRODUCTIE EN ONZE DIENSTEN

De Pic Nic geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0680.958.806 en btw nummer 0680.958.806,


hierna te noemen het ‘restaurant’.
Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen zoals vermeld op onze website door te geven.


1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website accepteert u het aanbod van het restaurant welke in uw postcodegebied levert en gaat u een overeenkomst aan dit restaurant. Dit restaurant zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot het desbetreffende restaurant. De contactgegevens van het restaurant vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door het restaurant persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Het restaurant en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op de website.

2.3 Alhoewel ernaar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4 Mocht door omstandigheden niet geleverd kunnen worden zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

2.5. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

4. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) de website en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij het restaurant. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

5.2 De aansprakelijkheid van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6. Herroepingsrecht

6.1 Voor voedingsmiddelen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben geld er geen herroepingsrecht op de geleverde goederen. Voor goederen die niet snel bederven geld er een herroepingsrecht van 14 dagen mits de goederen ongeopend zijn.

De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in vanaf het moment van overhandigen. Als u gebruik wil maken van het herroepingsrecht kunt u het herroepingsdocument per mail sturen naar info@depicnic.be. Vanaf het moment van melden dat u gebruik wilt maken ven het herroepingsrecht geldt een termijn van 14 dagen om de goederen retour te brengen of sturen.

Het retourneren van goederen geschied op kosten van de consument en wij zullen ervoor zorg dragen dat het aankoopbedrag binnen 14 dagen via dezelfde manier als de betaling gedaan is terugbetaald is.

Link naar het herroepingsdocument => herroepingsdocument

7. Garantie

De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

  • Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.

8. Reviews

Op de website kan je bij alle producten een review of productbeoordeling achterlaten. Op die manier kan je meegeven hoe jij het product hebt ervaren, en of je het zou aanraden aan andere klanten.

Productreviews bestaan steeds uit een beoordeling met sterren (1 tot 5 sterren), en een tekstuele beschrijving van je ervaring met het product.

8.1 Verzamelen van reviews

Twee uur na de beloofde levertijd van een bestelling krijgt de consument een email met het verzoek tot het plaatsen van een review. De link in de toegestuurde mail is uniek en hierdoor kunnen alleen klanten die bij ons besteld hebben een review plaatsen. Om een review te kunnen schrijven, hoef je niet ingelogd te zijn op de website.

8.2 Vereisten voor reviews

Als je een review schrijft, moet die inhoudelijk relevant zijn voor het product waarbij je de review schrijft. Daarbij maakt het niet uit of je een positieve of negatieve ervaring met het product of onze service hebt gehad, beide zijn welkom.

Reviews met beledigende, haatdragende, racistische inhoud zijn niet toegestaan. 

8.3 Publicatie van reviews

Reviews worden onmiddellijk gepubliceerd.

8.4 Je review wijzigen of verwijderen

Het is op dit moment niet mogelijk om je review zelf aan te passen of te verwijderen. Als je een review wilt laten verwijderen, neem je best contact op met klantenservice met de vraag om je review te verwijderen. Het is helaas niet mogelijk om de review daarna opnieuw te plaatsen.

8.5 Rangschikking van reviews

Reviews worden standaard gesorteerd volgens datum van indienen, waarbij de meest recente reviews eerst getoond worden.

8.6 Berekening van productscore

Het aantal sterren dat je bij een product ziet, is de gemiddelde score van alle gepubliceerde reviews voor dat product. Alle reviews krijgen daarbij hetzelfde gewicht, ongeacht score of datum van indienen.

8.7 Melden onjuiste reviews

Mocht u per ongeluk een onjuiste review geplaatst hebben kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de contactpagina.


9. Toepasselijk recht

9.1 Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


De Pic Nic 5 stars after 780 reviews
De Pic Nic